Договір оферти

Полюга Ольга Володимирівна
ЄДРПОУ / ІПН: 3033418507

Договір публічної оферти

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим, інтернет-ресурс магазину beaverhutshop.com.ua є торговим майданчиком ПП «Полюга О.В.». Договірні відносини між покупцем і продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти.

 

Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «Замовити товар», означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов даного договору.

 

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовити товар» на сторінці оформлення замовлення і підтвердження його покупки. У разі необхідності, за бажанням покупця, договір може бути оформлений в простій письмовій формі.

Істотні умови договору публічної оферти

1. Визначення термінів

1.1 Терміни - це визначення, що присутні в цьому договорі і є його невід'ємною частиною.

1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:

beaverhutshop.com.ua - Торговий майданчик, інтернет-магазин.

• Товар - об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем в інтернет-магазині beaverhutshop.com.ua і поміщений в корзину інтернет-магазину beaverhutshop.com.ua

• Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка відвідала сайт beaverhutshop.com.ua, має намір придбати Товар, та оплатити отримання такого Товару.

• Продавець - ПП «Полюга О.В.» власник товару, що пропонується на майданчику інтернет-магазину beaverhutshop.com.ua

2. Загальні положення

2.1 Дійсна публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті beaverhutshop.com.ua. Дана оферта застосовується до будь-якого товару, запропонованого до продажу (купівлі) на сайті beaverhutshop.com.ua

3. Предмет договору публічної оферти.

3.1 Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації по Товару (підтверджує якість і безпеку його використання), представленому в рамках проекту beaverhutshop.com.ua

4. Момент укладання договору.

4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину beaverhutshop.com.ua, які мають намір, бажання і можливості придбати товари для будинку, офісу, квартири, будь-яких інших установ Державного або приватного характеру.

4.2 Акцепт оферти - придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі beaverhutshop.com.ua і згода з умовами оплати і доставки товару.

4.3 Факт придбання Товару є беззаперечним прийняттям Покупцем умов даного Договору. Покупець, який скористався послугами beaverhutshop.com.ua, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

5. Права і обов'язки сторін.

 5.1 beaverhutshop.com.ua обязуется передати Покупцеві товар:

• в певному місці

• в певній кількості

• у відповідній комплектності і в комплекті, якщо такі передбачені

• належної якості

• вільним від претензій третіх осіб

5.1.1 З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, зазначених сукупно сайтом beaverhutshop.com.ua і цим договором. ПП «Полюга О.В.» залишає за собою право невиконання зобов'язань, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

 5.2 beaverhutshop.com.ua має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари і послуги, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сервері за адресою beaverhutshop.com.ua

5.2.1.1 Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.

5.2.2 Відмовити в наданні послуг без пояснення причини.

5.2.3 Відправляти листи рекламного і інформативного характеру покупцям. 

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), запропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту beaverhutshop.com.ua

5.3.2 Для виконання продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і є достатніми для доставки Покупцеві оплаченого ним Товару.

6. Відмова від гарантійних зобов'язань.

6.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії «непереборної сили». Під «непереборною силою» розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, великі страйки, епідемії і т. п.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. Доставка товару.

7.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений в розділі «Доставка і оплата»

7.2. При доставці товарів в інші міста України, що виконується іншими Службами доставки на умовах співпраці з ТОВ «Нова Пошта» (далі Компанія-перевізник) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії « Нова Пошта », які доступні на сайті Компанії-перевізника.

7.3. Факт отримання товару і відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним підписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, ПП «Полюга О.В.» гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченим Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості.

7.4 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці, або відмови Покупця, з причин що не перелічені в п.п. 6.2, від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується з суми, перерахованої Покупцем за товар ПП «Полюга О.В.». Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, відправленого за адресою вказаною в контактах із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернені кошти.

7.5. У разі пошкодження або псування товару під час доставки ПП «Полюга О.В.» повертає вартість замовлення Покупцеві протягом 14 робочих днів з моменту отримання «акту псування товару», форма якого надається Компанією-перевізником, підписаного Покупцем.

 8. Перелік товарів, які не підлягають обміну та поверненню (крім випадків браку):

• персоналізовані вироби

9. Інші умови.

9.1. Інформація про Товари представлена ​​на основному сайті.

9.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.